14 Kasım 2018 Çarşamba

SEYAHATNAMELERDE SİİRT (KÂTİP ÇELEBİ)

2012-01-22 - 23:13
SEYAHATNAMELERDE SİİRT (KÂTİP ÇELEBİ)

Siirt kenti, Diyar-ı Rabıa bölgesindeki bir dağın üzerinde kurulmuştur. Diclenin kuzey doğusuna düşen kent, Silvana bir buçuk, Diyarbakıra dört günlük uzaklıktadır. Bitlis suyu ve kolları, Siirt’in Güneyindeki düzlükten geçer. Kentin Musul’a uzaklığı 5 günlük yoldur.

Yörenin Şafi Üzümü adıyla tanılan çok ünlü bir üzümü vardır. Bağları bahçeleri ve ekinleri genellikle yağmur sulanır. Başka bir deyişle, arazisi çoğu kez susuzdur. Halkı, kaynak suyundan yararlanır.

VON MOLTKE (XIX YY)

Siirt’e bir gezi yaptım. Güzel bir dağ şehri. Fakat son harpten sonra bir kısmı harabe haline düşmüş. Bir konak yerinin ötesinde, 300-400 adım genişliğinde fakat sığ olan Yezithane suyuna vardık. Burda durup kalmamak, ne pahasına olursa olsun ilerlemek istiyorduk. Birinci deneyişimde az kalsın atımla birlikte sürüklenecektim. Hayvanın ayağı ancak yere değebiliyordu. Bir saat ötede daha uygun bir yer bulduk. Bütün piyadeler göğüslerinin üstüne kadar suya batarak hemen karşıya geçtiler. Toplar tamamıyla gözden kayboluyordu. Deniz yüzünden 8000 ayak yukardaydılar ama, ırmağın yüzünün altındaydılar.

Burada bize düşman olan Hazo kasabasına kadar kısa bir yürüyüş gerekiyordu. Ertesi sabah iki kol halinde, ihtiyatla ilerledik. Topçu bize hemen giriş yolunu açacaktı. Fakat orada müdaafasız tebaadan başka kimsenin kalmadığını, bütün Müslümanların dağa kaçmış olduklarını öğrendik. Kasabanın önünde ordugah kurduk. Ertesi sabah erkenden yeni ordugaha gittik. Herkes gümüş gibi dubduru bir havuz meydana getiren muazzam pınara, büyük ceviz ağaçlarına, geniş buğday tarlalarına ve üzerinde araba işleyebilen yola hayran kaldı. Köy hemen tutuşturuldu. Ben bunu boş yere önlemeye çalıştım. Kaçanlara karşı sert davranmalı, fakat kalanlara aman vermelidir. Yoksa bu işin hiçbir zaman sonu getirilemez. Biz buraya varır varmaz kumandanın, kendisine katılmamız hakkındaki emri de geldi. Piyade hemen topları bırakarak emredilen yönde yola çıktı. Yolda bir düzine kadar köy tutuşturuldu. Nihayet derin bir dağ geçitinde bulunan büyük bir köye, Papura vardık.

SİİRT’İN İLK ADININ KAYNAĞI

Siirt adının Sami dilinden geldiği öne sürülmektedir. Bazı kaynaklarda bu adın Keldani dilinden kent anlamına gelen Keert (Kaa'rat) sözcüğünden kaynaklandığı yazılıdır. Bu ad isim kaynaklarında; Esart, Sairt, Siirt, Siird gibi çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Süryani'ler  kente Se'erd (yöresel söyleyiş biçimiyle Sert) demişlerdir. XIX. yy da Sert, Seerd, Sört, sairt, olarak kullanılmış, günümüzde de Siirt biçimiyle benimsenmiştir.

Şimdiki Siirt, Eski Siirt'in üstündeki sırtlarda kurulmuş olduğu için yukarıda sözü edilen "Sırt" kelimesi mevki ve kelime ilgisi bakımından daha uygun görülmektedir.Bu Haber 7652 Defa Okundu
Bu Haberi Paylaş

YORUM EKLE

 

 
  Ad Soyad
 

Yorum

       İsim Yazılmayan Yorumlar Onaylanmayacaktır.
   

YORUMLAR

Anektodlar Kategorisine Ait Diger Haberler

SEYAHATNAMELERDE SİİRT (KÂTİP ÇELEBİ) SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE SİİRT´İN ŞANSSIZLIĞI… SİİRT’İN ESKİ ÇARŞILARI IL IZZE UL IKRAM ŞENOK! O ZAMAN, İSTANBUL´A GÖNDER! ATATÜRK....A....ATATÜRK! BEN, BAŞINI BÜKMÜŞTÜM! OKULDAN KAYTARMANIN YOLU ÖKÜZ Kİ, HEM NE ÖKÜZ! SİİRTLİ´NİN TEŞEKKÜR BORCU! MEYİL ADRESİ OLSAYMIŞ! KERAMET, NOHUTLARDA! EY HARAMZADELER! ÜÇKÂĞITÇI EMANETÇİYİ NASIL OYUNA GETİRDİLER KITELLERİ (İÇLİ KÖFTE) ÇİĞ ÇİĞ YEMİŞ… ŞEMSİYE MUHABBETİ ARKAMDA YÜRÜMEK ŞEREFİ SANA YETMİYOR MU? KÖTÜLER İÇİN CENAZE TELKİNİ! BELEDİYELER GİTSİN, ENCÜMENLER KALSIN! HACI AMCAMDAN BAŞKA KİMSE B.K YEMESİN! MAL ALMAYA GİTTİ, BÜTÜN PARAYLA PİYANGO BİLETİ ALDI