14 Kasım 2018 Çarşamba

MESNEVİDEN ÖĞÜTLER

2014-02-08 - 19:37
MESNEVİDEN ÖĞÜTLER

SURETİ GÖRÜP
MANADAN GAFİL OLMAK

Sureti gördün ama manadan gafilsin sen
Aklın varsa bir inci bulmağa bak sedeften

Âlemde bir sedefe benzeyen bu kalıplar
Can deniziyle dirlik kazanmış da olsalar

Her bir sedefte inci bulunmaz anlamalı
Gözünü aç bulasın içi inci olanı

Gözünü aç da anla onda ne, bunda ne var
Çünkü, ender bulunur içi inci olanlar

Surete talip isen, dağ, lâlin yüzbin misli
Peki lâl mi, o dağ mı sence daha kıymetli

Elin, ayağın, saçın, sakalın da yüzlerce
Defa daha büyüktür kıyas etsek gözlerle

Fakat bu iki gözün, bütün azalarından
Daha kıymetli dostum bir şüphen var mı bundan

Devrilip baş aşağı gider yüzlerce cihan
Gönlüne gelen bir tek düşünce ile inan

Padişahın cismi de, surette birdir ama
Yüzbinlerce askeri ardınca koşturmada

O temiz padişahın şekli ve sureti de
Gizli bir fikre mahkûm bilesin hakikatte

Bu sayısız halk bile, bir tefekkür yüzünden
Yeryüzünde sel gibi akıp gitmekte iken

O düşünceleri halk küçük, ehemmiyetsiz
Görür ama sel gibi bu cihanı biliniz

Suya boğar götürür ve âlemde her hüner
Fikirle kaim olur bunu bilirsek yeter

Evler, köşkler, şehirler, dağlar, nehirler, çöller
Onun eserleridir, ondan hasıl olurlar

Denizdeki balıklar, vücuduyla denizin
Nasıl yaşıyorlarsa, öylece bilmelisin

Deniz, güneş ve gök de fikirlerle diridir
Senin bu ahmaklığın tıpkı körler gibidir

Sence, ten Süleyman’dır, fikir ise, karınca
Gözüne dağ çok büyük görünmededir oysa

Sen, fikri fare gibi küçük zannetmektesin
Dağı ise kurt gibi vehim eylemektesin

Âlem gözüne korkunç ve büyük görünmekte
Tir-tir titremektesin gökler gürlediğinde

EY EŞEKTEN DE
AŞAĞI OLAN KİŞİ

Halbuki ey eşekten aşağı olan kişi
Sen fikir âleminden gâfilsin bu besbelli

Emin ve gâfilsin ya bir taş gibi cihandan
Haberin yok aslında bir suretsin de ondan

Suretten ibaretsin yok akıldan nasibin
Bir eşek sıpasısın, insan huylu değilsin

Gölgeyi adam görmen bilgisizlik eseri
İnsan sence tıpkı bir basit oyuncak gibi

O fikir ve o hayâl örtüsüz bir surette
Kol, kanat açıncaya kadar sen de bir bekle

Yumuşak pamuk gibi görünür dağlar sana
Soğuk-sıcak, yeryüzü yokoluverir hatta

O zaman ezeli ve ebedi olan Haktan
Başka bir şey görmezsin, kurtulursun korkmaktan

Bir misâl ister doğru, isterse yanlış olsun
Yeter ki doğruluğa kavuşup aydınlansın-192-

PADİŞAHA
MENSUP ADAMLARIN
O HAS KÖLEYİ
KISKANMALARI

Padişah, lütfü ile güzel huylu köleyi
Diğerlerinden seçmiş, onlara baş etmişti

Giydiği elbisenin pahası kırk emirin
Maaşına bedeldi o seçilmiş kişinin

Kadir ve kıymetinin onda birini dahi
Padişahtan görmezdi yüz vezir de vallahi

Bahtı müsait olmuş ve talihi de yaver
Bu yüzden yücelmişti, bilesin o dilâver

Kendisi adeta bir Eyaz’ıydı zamanın
Padişah da Mahmud’u o gün için devranın

Padişahın ruhuyla, birdi adeta ruhu
Ten âleminden önce olmuş bir iş gibi bu

Ruhları âşinaydı, sanki çok evvelinden
Eş olmuş birbirine, ruhları çok eskiden

Zaten, iş tenden önce olan iştir bilesin
Ten sonrası meydana gelenlerden geçesin

İş, ârifin işidir, ârifler şaşı olmaz
İlk ekilen şeyi de görür gözü, yanılmaz

Buğday mıdır, arpa mı bilir ekili olan
Gece gündüz fark etmez gönül gözü var inan

Gece neye gebeyse, bil ki onu doğurur
Bunu önlemek için hileye baş vurulur

Ama, hilelere de başvurulsa bilin ki
Havadan ibarettir onların hileleri

Takdiri, tedbirinden üstün görürse insan
Bil tedbirle gönlünü avutamaz o zaman

Aklını, tedbirine güvense tuzak kurup
Tuzakta olduğunu bir an için unutup

Canına andolsun ki, kurtulamaz tedbirle
Ne o kurtulur, ne o, kulağını aç, dinle

Yüzlerce çayır çimen bitse de, dökülse de
Hakkın dediği olur, bil sonuçta yine de

Üstüne ekin eksen, ekilmiş bir ekinin
İkincisi fânidir, ilki doğru bilesin

İlk ekin kemâl bulur, seçilir ve toplanır
İkinci ekin ise, bozulur ve horlanır

Tedbirini terkeyle, sevgili huzurunda
Tedbirin bile onun kaderinden doğmakta

Hakkın yücelttiği iş, işe yarayan iştir
Sonunda o bitmede, gayrisi hep teşviştir

Ey âşık madem ki sen sevgiliye esirsin
Ne ekersen hep onun aşkı için ekersin

Sakın, hırsız nefsinin, dolaşma etrafında
Hak için olmayan iş (HİÇ)tir bil ki aslında

Kıyamet gelmeden ve gece hırsızı dahi
Mal sahibine karşı rezil olmadan ahi

Vazgeç bu işten hile ve tedbirle çalınan
Malın vebali kalır sonra boynunda inan

Yüzbinlerce akıl bir araya gelip onun
Tuzağına aykırı tuzak kurarlar bilin

Kurdukları tuzağı kuvvetli ve yerinde
Görürler ama dostum, bil ki sonunda yine

Çerçöp parçası gibi dayanmazlar rüzgâra
Bu yüzden güvenilmez kurulan tuzaklara

Eğer bir çok faydası varsa neden bu cihan
Faydasız ve de abes vehmedilsin o zaman

Bu cihan bir cihetten faydasız görünse de
Faydalarla dopdolu başka bir cihetten de

-193-

Bana faydasız ise sana faydalı olan
Madem sana faydalı sen onu yap o zaman

Kardeşlerine abes Yusuf’un güzelliği
Ama bütün âleme çok faydalı değil mi

O kadar güzel iken sesi dahi Davud’un
Yine kulak tıkayan çoktu sesine onun

Ab-ı hayattan hoş ve feyizliyken Nil suyu
Nasipsiz ve münkirler, saptırdılar bil onu

Şehitlik, mümin için, hayatın kendisiyken
Münâfık için ölüm ve çürümedir bil sen

Âlemde çok nimetler var ki ondan habersiz
Nice halk ve varlık var olmasın bir şüpheniz

Öküz, eşek bilir mi tadı nedir şekerin
Her canın başka, başka gıdası vardır bilin

Gıdalanan kişiye, o gıda araz ise
Ona nasihat etmek gerekir hakikatte

Hastalık sebebiyle toprak yemeyi seven
Toprağı gıda sanır kendisine gerçekten

Asıl gıdalarını unutmuş hastalıkla
Yüz tutmuş bu sebeple alıştığı gıdaya

Şerbeti bırakmış da, zehir yer o gerçekte
Hastalıktandır zehir ona tatlı gelmekte

Bil ki Tanrı nurudur, insana asli gıda
Ve hayvani gıdalar lâyık değildir ona

Fakat, gönül hastalık yüzünden bu gıdaya
Düşmüş toprak yemekte ve kanmada bu suya

Bu gıdayı yiyenin yüzü sapsarı olur
Kalbi helecanlıdır, ayağı tutmaz olur

Nerde gerçek yol olan, göklere çeken gıda
Yere bağlıyor bizi bu su ve bu topraksa

O gıda devletin has kullarına mahsustur
Yenilmesi boğazsız ve de aletsiz olur

Bil ki arşın nurundan gıda almada güneş
Hasetçinin, şeytanın gıdası duman-ı ferş

Şehitler için Tanrı “Onlar rızıklanırlar”
Buyurdu, bu rızıkta ne ağız, ne tabak var

Her dosttan bir gıdayla, gönül gıdalanmada
Her bilgiden ayrı bir lezzet ve tat almakta

Bir kâseye benzer bil her insanın sureti
Suretin mânasına, gözdür, duygu aleti

Her gördüğün yüzden bir başka şey yemektesin
Her buluştuğundan da başka şey almaktasın

Bir yıldızın başka bir yıldızla kıranından
İkisine uygun bir şey doğacaktır inan

Erkek ile kadının birleşmesinden doğan
Çocuk olur, belli bu ve budur bil olağan

Taşla demirin ise birleşmesi sonucu
Kıvılcım hasıl olur bilmen gerekir bunu

Toprağın, yağmur ile olan karanından da
Yeşillikler, çiçekler ve ağaçlar olmakta

Yeşilliğe bakmaktan hoşlanır bil her insan
Gamı tasası gider, neşelenir o zaman
Bu Haber 5831 Defa Okundu
Bu Haberi Paylaş

YORUM EKLE

 

 
  Ad Soyad
 

Yorum

       İsim Yazılmayan Yorumlar Onaylanmayacaktır.
   

YORUMLAR

Mesnevi´den Öğütler Kategorisine Ait Diger Haberler

MESNEVİDEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ'DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER MESNEVİ´DEN ÖĞÜTLER

Çok Okunanlar

Çok YorumlananlarHABER YORUMLARI

KUR´AN-I KERİMİN IŞIĞINDAN ÖĞÜTLER (ADEM)´DE AŞURE ETKİNLİĞİ 23 NİSAN BU YIL SİİRT´TE FARKLI KUTLANACAK 23 NİSAN BU YIL SİİRT´TE FARKLI KUTLANACAK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TAŞINIYOR ŞİİRLER YOĞURT FESTİVALİ VALİ MUSA ÇOLAK, GÜL AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU SiiRT ´DELi REMZi´NiN CENAZESiNDE BULUŞTU BAYKAN´DA PİŞMANİYE ÜRETİMİ!

Anketler

Sitemizin Yeni Tasarımını beğendiğiniz mi?
Evet
Hayır
Kararsızım
Kötü

Gunluk Gazeteler

Copyright © 2011 SiirtteHurriyet.com