14 Kasım 2018 Çarşamba

PEYGAMBERLERİN HAYATI

2014-01-23 - 22:35
PEYGAMBERLERİN HAYATI

Cüneyt, askerlerinden yardıma nail oldu
Eriştiği mertebe bundan çok yüksek oldu

Beyazıt  O’nun ihsan yolunu bulduğundan
“Kutbül Arifin” oldu duydu bunu Rabbinden

Bilesin haremine bekçi olunca Kerhi
Tanrı nefesi oldu, onun dahi nefesi

Ethemoğlu atını sevinçle o tarafa
Koşturduğundan sultan oldu tüm sultanlara

Şâkik, o ulu yolun meşakati yüzünden
Güneş gibi bir hale geldi inan buna sen

Daha nice yüzbinler gizli padişahlar var
Yüceliğe sahipler âlem-i nurda onlar

Her yoksul adlarını anmasın diye Tanrı
Çoğunun adlarını  gizli tuttu, sakladı

O nuru ve denizde balıklar gibi olan
Bütün nuranilere andolsun bana inan

O nura ve denize, denizin canı desem
Yetersizdir, yeni bir isim arıyorum hem

Tanrı’ya andolsun ki bu ondan, o da ondan
İçler, ona nispetle kabuk gibidir inan

Andolsun ki Tanrı’ya kapı yoldaşım, dostum
Yüz kat daha üstündür söylediklerimden tüm

Arkadaşımın ancak, birkaç vasfını dedim
Ey sen kerem sahibi inanmazsan neyleyim”

Padişah dedi: “Artık, kendi halinden bahset
Kendini anlat bana, arkadaşını terk et

Söyle bakayım senin neyin var, ne inciler
Elde ettin denizin dibinden ne cevherler

Ölüm günü bu duygun kalmaz, can nurun var mı
Ki gönlüne  yâr olsun, nur kılsın mezarını

Mezarda bu gözlere toprak dolar belli bu
Buldun mu mezarını aydınlatacak nuru

Bu elin, bu ayağın gidince söyle hele
Kolun kanadın var mı ki canın uçsun diye

Bu hayvani can gitse, yerine koymak için
Bâki bir can buldun mu, bir cana sahip misin

İyilik etmek değil, iyilikle gelmek şart
Bu iyiliği Hakka götürmen gerek heyhat

Cevherin insanlık mı, eşeklikten mi söyle
Arazlar yok olunca, Hakka götürdüğün ne

Bu namaz ve bu oruç arazlarını Hakka
Nasıl götüreceksin, yok olur bil araz da

İki zaman zarfında bâki kalmaz arazlar
Hep yok olup giderler bir anlıktır bil onlar

Götürmeye imkân yok gerçi bu arazları
Giderirler cevherden gerçi hastalıkları

Bu suretle cevher de hastalık arazından
Kurtulur, perhiz gibi bir iş bu, hastalıktan

Perhiz arazı cevher olur çalışmak ile
Zirâ tatlılaşmada acı ağız, perhizle

Ziraat sayesinde toprak, ekin ve başak
Dolar belli bir şey bu kellik ilâcı da bak

Örgü olacak gibi saç bitirir başlarda
Bir arazdır kadınla nikâhlanmak aslında

O arazdan bir araz hasıl olmada belli
O arazla var olur bize evlât cevheri

Atları, develeri arazdır çiftleştirmek
Arazdan gaye yavru cevheri elde etmek

Bostan ve ekmek araz, bostanda biten mahsül
Cevherdir, bu arazdan güdülen gaye bu bil

Kimya ile uğraşmak dahi araz gerçekte
Getir arazdan sen bir cevher elde ettinse

Aynayı cilâlamak o da aslında araz
Fakat araz olmazsa, araz ortaya çıkmaz

Şu halde ‘ibadette bulundum’ deme hele
O arazlardan elde edileni göster de

Senin o köleyi de övmen aslında araz
Kurban etmeye benzer koçun gölgesini, az”

Köle der: “Padişahım araz tebeddül etmez
Dersen bu söz o zaman akla pek yatkın gelmez

Araz gider de geri dönmeyecek olursa
Kulu meyyüs eder bu, ümitsizlik var bunda

Arazlar değişerek tebeddül etmeseler
Sözler mânasız olur, bâtıl olurdu işler

Bu arazlar, başka bir varlığın suretine
Bürünüp haşrolurlar, bütün bu işler böyle

Her şey neye lâyıksa ona tebeddül eder
Sürünün çobanı da ona lâyıktır, meğer

Mahşerde her arazın bir sureti vardır ve
Her arazın olacak bir nöbeti elbette

Kendine bak sen dahi bir araz değil misin
Ve bir araz uğruna birisiyle birleştin

Evlere, köşklere bak, bunlar mühendislerin
Tasavvurundan doğdu, yok iken hepsi bilin

Mühendisin zihninde o ara, o düşünce
Yer etti, hazırlandı araç-gereç haliyle

Her hünerin aslı bir hayâlden ibarettir
Önce hayâl edilir, sonra vücuda gelir

Garezsizce dünyanın bütün cüz’lerine bak
Hepsi de bir arazdan meydana gelir mutlak

Önce fikir oluşur, sonra döner fiile
Dünya kurulalıdan bu işler sürer böyle

Meyveler de gönülde evvelce vücut bulur
Sonra fiile çıkar, işler hep böyle olur

İşe girişerekten bir ağaç diktiğinde
İlk harfi okudun sen işin başından hem de

Gerçi dal, yaprak ve kök evveldir ama onlar
Hepsi de meyve için vücut bulmaktadırlar

Feleklerin dimağı olan o baş da bundan
En sonunda (LEVLÂKE) sırrına erdi inan

Nakline ait bahis bu sözler arazların
Bu aslan ve bu tuzak sebebi hep bunların

Bütün âlem arazdı ve süre-i (HEL ETÂ)
İnmiştir bilmelisin bu mânayı izaha

Arazlar neden doğar, suretlerden elbette
Düşüncedir sureti meydana getirense

Düşüncesinden oldu bu cihan AKL-I KÜL’LÜN
Akıl padişah gibi, suret, Peygamber bilin

Daha nice yüzbinler gizli padişahlar var
Yüceliğe sahipler âlem-i nurda onlar

Her yoksul adlarını anmasın diye Tanrı
Çoğunun adlarını  gizli tuttu, sakladı

O nuru ve denizde balıklar gibi olan
Bütün nuranilere andolsun bana inan

O nura ve denize, denizin canı desem
Yetersizdir, yeni bir isim arıyorum hem

Tanrı’ya andolsun ki bu ondan, o da ondan
İçler, ona nispetle kabuk gibidir inan

Andolsun ki Tanrı’ya kapı yoldaşım, dostum
Yüz kat daha üstündür söylediklerimden tüm

Arkadaşımın ancak, birkaç vasfını dedim
Ey sen kerem sahibi inanmazsan neyleyim”

Padişah dedi: “Artık, kendi halinden bahset
Kendini anlat bana, dostun halini terk et

Söyle bakayım senin neyin var, ne inciler
Elde ettin denizin dibinden ne cevherler

Ölüm günü bu duygun kalmaz, can nurun var mı
Ki gönlüne  yâr olsun, nur kılsın mezarını

Mezarda bu gözlere toprak dolar belli bu
Buldun mu mezarını aydınlatacak nuru

Bu elin, bu ayağın gidince söyle hele
Var mı  kolun kanadın ki canın uçsun diye

Bu hayvani can gitse, yerine koymak için
Bâki bir can buldun mu, bir cana sahip misin

İyilik etmek değil, iyilikle gelmek şart
Bu iyiliği Hakka götürmen gerek heyhat

Cevherin insanlık mı, eşeklikten mi söyle
Arazlar yok olunca, Hakka götürdüğün ne

Bu namaz ve bu oruç arazlarını Hakka
Nasıl götüreceksin, yok olur bil araz da
İki zaman zarfında bâki kalmaz arazlar
Hep yok olup giderler bir anlıktır bil onlar

Götürmeye imkân yok gerçi bu arazları
Giderirler cevherden belki hastalıkları

Bu suretle cevher de hastalık arazından
Kurtulur, perhiz gibi bir iş bu, hastalıktan

Perhiz arazı cevher olur çalışmak ile
Zirâ tatlılaşmada acı ağız, perhizle

Ziraat sayesinde toprak, ekin ve başak
Dolar belli bir şey bu kellik ilâcı da bak

Örgü olacak gibi saç bitirir başlarda
Bir arazdır kadınla nikâhlanmak aslında

O arazdan bir araz hasıl olmada belli
O arazla var olur bize evlât cevheri

Atları, develeri arazdır çiftleştirmek
Arazdan gaye yavru cevheri elde etmek

Bostan ve ekmek araz, bostanda biten mahsul
Cevherdir, bu arazdan güdülen gayeyi bul

Kimya ile uğraşmak dahi araz gerçekte
Getir arazdan sen bir cevher elde ettinse

Aynayı cilâlamak o da aslında araz
Fakat araz olmazsa, cevher ortaya çıkmaz

Şu halde ‘ibadette bulundum’ deme hele
O arazlardan elde edileni göster de

Senin o köleyi de övmen aslında araz
Kurban etmeye benzer koçun gölgesini, az”

Köle der: “Padişahım araz tebeddül etmez
Dersek bu söz o zaman akla pek yatkın gelmez

Araz gider de geri dönmeyecek olursa
Kulu meyyüs eder bu, ümitsizlik var bunda

Arazlar değişerek tebeddül etmeseler
Sözler mânasız olur, bâtıl olur hep işler

Bu arazlar, başka bir varlığın suretine
Bürünüp haşrolurlar, bütün bu işler böyle

Her şey neye lâyıksa ona tebeddül eder
Sürünün çobanı da ona lâyıktır, meğer

Mahşerde her arazın bir sureti vardır ve
Her arazın olacak bir nöbeti elbette

Kendine bak sen dahi bir araz değil misin
Ve bir araz uğruna birisiyle birleştin

Evlere, köşklere bak, bunlar mühendislerin
Tasavvurundan doğdu, yok iken hepsi bilinBu Haber 2128 Defa Okundu
Bu Haberi Paylaş

YORUM EKLE

 

 
  Ad Soyad
 

Yorum

       İsim Yazılmayan Yorumlar Onaylanmayacaktır.
   

YORUMLAR

Peygamberlerin Hayatı Kategorisine Ait Diger Haberler

PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYAGMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATII PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI PEYGAMBERLERİN HAYATI

Çok Okunanlar

Çok YorumlananlarHABER YORUMLARI

KUR´AN-I KERİMİN IŞIĞINDAN ÖĞÜTLER (ADEM)´DE AŞURE ETKİNLİĞİ 23 NİSAN BU YIL SİİRT´TE FARKLI KUTLANACAK 23 NİSAN BU YIL SİİRT´TE FARKLI KUTLANACAK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TAŞINIYOR ŞİİRLER YOĞURT FESTİVALİ VALİ MUSA ÇOLAK, GÜL AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU SiiRT ´DELi REMZi´NiN CENAZESiNDE BULUŞTU BAYKAN´DA PİŞMANİYE ÜRETİMİ!

Anketler

Sitemizin Yeni Tasarımını beğendiğiniz mi?
Evet
Hayır
Kararsızım
Kötü

Gunluk Gazeteler

Copyright © 2011 SiirtteHurriyet.com