GEÇMİŞ DÖNEMİN TÜM BORÇLARINI ÖDEYECEĞİZ
GEÇMİŞ DÖNEMİN TÜM BORÇLARINI ÖDEYECEĞİZ
22:48:00 2014-01-23

BAŞKAN SADAK, “30 MART’A KADAR
GEÇMİŞ DÖNEMİN TÜM BORÇLARINI ÖDEYECEĞİZ”

Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt Belediyesinin mallarına konulan hacizlere karşılık teminat mektubunun alınması amacıyla Siirt belediye meclisinin olağanüstü toplantısında yaptığı açılış konuşmasında,  görev sürelerinin sonun kadar geçmiş döneme ait tüm borçları ödeyeceklerini ve kendilerinden sonra gelecek yönetime borçsuz bir belediye teslim edeceklerini söyledi.

Siirt Belediye Meclisi, belediye mallarına konulan hacizlere karşılık teminat mektubunun alınması gündemiyle Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak başkanlığında belediye meclis toplantı salonunda olağanüstü toplantı.

Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak meclisin açılışında yaptığı konuşmada, yapılan olağanüstü meclis toplatısının nedeninin kendilerinden önceki döneme ait borçların ödenmemesinden kaynaklandığını söyledi.

Sadak “bizler göreve geldiğimizde söz konusu şirkete ait borçları ödedik. Fakat alacaklı şirkettin kanunda bulduğu bir boşluktan dolayı bir önceki dönemden alacaklı oldukları faiz ödemelerine karşılık olarak dava açtığını” belirtti.

Bu nedenle belediye mallarına haciz konulduğunu belirten Sadak, haczin kaldırılması ile ilgili olarak şirket yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve hukuk müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde, inkâr tazminatı verilmeyeceğini, ancak haczin kaldırılması için 1.800.000 TL civarında olan anaparanın %15’i kadar teminat mektubu verileceğini anlattı. Bu nedenle teminat mektubunun alınması yetkisinin başkanlığa verilmesi için olağanüstü toplantı düzenlendiğini belirten Belediye Başkanı “Böylece görev süremiz boyunca geçmiş döneme ait tüm borçları ödeyeceğiz. Bizden sonra gelecek arkadaşlara borçsuz bir belediye teslim edeceğiz” diye konuştu. 

Yapılan toplantının ardından Belediye mallarına konulan hacizlere karşılık teminat mektubunun alınmasına yönelik gündem maddesi belediye meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Olağanüstü toplatışında alınan kararlar;

1- Gündemin 3. Maddesinde bulunan; Bir evvelki meclis toplantı zaptının tasdiki hususunda yapılan görüşme ve oylama neticesinde; 2014 Yılı Döneminin Ocak Ayı meclis toplantı zaptında herhangi bir değişiklik yapılmadan tasdikine oybirliğiyle kabul edildi.

2- Gündemin 4. Maddesinde bulunan; Belediyemizce şehir içi ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere kredi yoluyla otobüs alımı için, İller Bankası Genel Müdürlüğü Üst Yapı Uygulama Daire Başkanlığınca Belediyemize tahsis edilen 3.750.000,00 TL (üçmilyonyediyüzellibintürklirası) tutarın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesinin (b) bendine göre Destek Hizmetler Müdürlüğünün 06.01.04.01 Kara Taşıt Alımı Bütçe faslına ek ödenek olarak tahsis edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Gündemin 5. Maddesinde bulunan; Belediye mallarına konulan haczin kaldırılmasına karşılık olarak, Siirt İcra Müdürlüğüne teminat olarak verilmek üzere Vakıflar Bankası Siirt Şubesinden 350.000,00 TL (üçyüzellibintürklirası) teminat mektubu alınması için Siirt Belediye Başkanı Selim SADAK’ın yetkili kılınmasına, AKP Grubunun ret oyuna karşılık BDP Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.


Bu haber  5184  kere okundu